RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych usług"
Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.
Wartość Projektu: 455 026,20 PLN
Wartość dofinansowania: 221 964,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

logouni-large.png

 

Realizacja Projektu


Firma MDJ Electronic Sp. z o.o. chcąc zwiększyć zadowolenie swoich klientów wyznacza sobie nowe cele i zadania, które mają wpływ na dynamiczny rozwój oferty. 

Spółka zrealizowała założony przez siebie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i unowocześniła Posiadany park maszynowy. 
 

W ramach współpracy i dzięki otrzymanym środkom w formie dofinansowania zostały zakupione:
 
 1. Spawarka światłowodowa
 2. Reflektometr
 3. Programator SIMATIC PG
 4. Licencja Eplan Electric P8
 5. Miernik sieci PROFIBUS-DP
 6. Iskrobezpieczne multimetry – 2 szt.
 7. Multimetry – 2 szt.
 8. Skopometr
 9. Drukarka do nanoszenia pasty
 10. Automat montażowy z wyposażeniem
 11. Tunelowy piec do lutowania rozpływowego
 

Zrealizowany projekt wpłynął także na zwiększenie potencjału firmy w zakresie świadczonych 
dla klientów usług poprzez wprowadzenie w menu oferty Spółki dwóch nowych pozycji a mianowicie:


 1. usług montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych
 2. usług montażu i testowania światłowodowych sieci teletransmisyjnych

 


Zapytania ofertowe


Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Data wystawienia: 02.12.2013

Uaktualnienie zapytania ofertowego w ramach projektu "Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych usług".

Zapytanie ofertowe 
Firma MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych usług" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Celem niniejszego projektu jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej firmy MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych usług.W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja działalności oraz znaczna poprawa wydajności procesów technologicznych.W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,firma MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności do zaprasza do składania ofert cenowych na zakup urządzeń związanych z projektem. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone z zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem projektu będzie zakup 11 środków trwałych oraz jednej licencji, które są niezbędne do unowocześnienia zaplecza technicznego firmy oraz wdrożenia nowych usług.

Szczegółowy opis urządzeń

 • Spawarka światłowodowa – 1 szt.

do spawania światłowodów SMF, MMF, DSF, o średniej wartości tłumienia spawu w dB: SMF(0,03), MMF(0,02), NZDSF(0,03), EZ-Bend(0,04), system podwójnych akumulatorów, przystosowany do spawania włókien odpornych na zagięcia

 • Reflektometr – 1 szt.

dynamika 24dB, strefa martwa 0.8m/3.5m, adaptery, wbudowany miernik mocy OPM: 850, 1300,zapis wyników transmisyjnych w pamięci , czerwone źródło światła, łatwo wymienne adaptery złącz, pamięć wewnętrzna typu Flash

 • Programator SIMATIC PG – 1 szt.

SIMATIC FIELD PG M4, napęd dvd , S5-eprommer, S5-PLC cable , 1x2 GB RAM, STEP7 micro/win, step5

 • Eplan Electric P8 dowersjiProffesional– 1 szt.

export/import do formatów DXF/DWG, możliwość pracy wielu użytkowników na jednym projekcie, wymiana list I/O ze sterownikami

 • Miernik sieci PROFIBUS – 1 szt.

komunikacja z komputerem za pośrednictwem interfejsu, diagnostyka i pomiar warstwy fizycznej sieci, diagnostykę sieci PROFIBUS

 • Iskrobezpieczny multimetr – 2 szt.

precyzyjny multimetr cyfrowy 1000 V, 440 mA, True-rms, źródło natężenia DC i kalibrator pętli, zasilanie pętli 24 V,

 • Multimetr kalibrator - 2 szt

Precyzyjny pomiar napięcia prądu zmiennego, pomiary do 1000 V i 10 A
częstotliwość do 100 kHz,rezystancja, test diody, zakres pomiaru pojemności do 5 000 μF, pomiar wartości minimalnej i maksymalnej z możliwością obliczenia średniej Tryb względny eliminujący wpływ przewodów na pomiar rezystancji,

 • Skopometr – 1 szt.

częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym do 1,5 GS/s na wejście, duża częstotliwość odświeżania ekranu,niezależne pływające, izolowane wejściado 1000 V, funkcja Vpwm, analiza spektrum częstotliwości FFT,

 • Drukarka do nanoszenia pasty – 1 szt.

Rama szybkonapinająca szablon, płyta teowa stolika, pneumatyczne opuszczanie stołu, regulacja położenia stołu, rozdzielczość pozycjonowania ramy +/- 0,02mm

 • Automat montażowy – 1 szt.

optyczny system centrowania elementów, sekwencyjny sposób pracy, obrót elementu 0,05 deg., wbudowany PC wraz , import danych z CAD, automatyczne rozpoznawanie znaczników wadliwych płytek, automatyczny zmieniacz 4 ssawek, software analizy obrazów, głowica dozująca, podajnik wibracyjny z uchwytami do listew – max 16, podajnik taśmowy

 • Tunelowy piec do lutowania rozpływowego – 1 szt.

do lutowania rozpływowego podzespołów SMD oraz suszenia past i klejów, praca w cyklu automatycznym, wielkość pola lutowania 260mm, max. temp. nagrzewania 280 stopni C, 4 - kanałowy rejestrator pomiaru temperatury na płytce PCB, zasilanie jednofazowe 230V, regulowana szybkość transportu płytek

Przygotowanie oferty
Dostawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia, powinien przygotować i złożyć u zamawiającego ofertę
Oferta powinna zawierać:
Dokładny zakres proponowanej usługi - opis;

 • Cenę netto, kwotę VAT i cenę brutto określone w walucie PLN Lub EUR;
 • Preferowany sposobu płatności;
 • Okres realizacji usługi;
 • Data wystawienia oferty
 • Okres ważności oferty

 Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do 14.02.2014r., do godziny 14.00 drogą elektroniczną bądź w formie w formie przesyłki pocztowej lub bezpośrednio do jego siedziby.

Po dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty, w oparciu o zawarte w niniejszym zapytaniu kryteria, zamawiający powiadomi wszystkie podmioty, które przesłały ofertę.