POIG 1.4

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 
Dotacje na Innowacje

Nazwa projektu: "Innowacyjny, iskrobezpieczny system sterowania o podwyższonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa" 
Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.
Wartość Projektu: 2 215 850,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 200 680,00 PLN
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Leszek Drewniok nr kontaktowy 888-916-215

Przydatne linki 
- Unia Europejska 
- Program Innowacyjna Gospodarka 
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

poigemblematy.jpg

 

Zapytania ofertowe

 

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

Wykonanie obwodów drukowanych wg specyfikacji:

 • ilość typów obwodów                          - 14,
 • ilość sztuk w ramach danego typu    - 4,
 • ilość warstw                                           - 4,
 • powierzchnia obwodów [dm2]           - 2,24 – 9 typów; 3,36 – 3 typy; 3,55 – 1 typ; 2,78 – 1 typ,
 • laminat                                                   - FR-4,
 • grubość laminatu                                 - 1,6mm,
 • grubość miedzi                                     - 35um,
 • soldermaska                                         - TAK, dwustronnie,
 • warstwa opisowa                                  - TAK, dwustronnie,
 • testowanie                                             - TAK,
 • termin realizacji                                    - 31.12.2015

 

Cena powinna zawierać koszty dokumentacji kliszowej oraz uruchomienia produkcji.

 

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna,
 • termin realizacji.

 

Termin składania ofert:  22.12.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia:  15.12.2015

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

Moduł wyświetlacza kolorowego 7” typu: EA eDIPTFT70-A, producent: Electronic Assembly.

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna,
 • termin realizacji.

 

Termin składania ofert:  16.12.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia:  11.12.2015

 

     Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów

     Opis przedmiotu zakupu: 

 • Autodesk Product Design Suite Ultimate Commercial – uaktualnienie subskrypcji.

     Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

     Termin składania ofert: 14.12.2015

     Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

     Data wystawienia: 07.12.2015

 

     Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów

     Opis przedmiotu zakupu:

Pakiet oprogramowania firmy ReliaSoft zawierający:

 • Oprogramowanie BlockSim – licencja jednostanowiskowa wraz z subskrypcją na okres minimalny,
 • Oprogramowanie Lambda Predict MIL-217 wraz z bibliotekami komponentów – licencja jednostanowiskowa wraz z subskrypcją na okres minimalny. 

     Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

     Termin składania ofert: 14.12.2015

     Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

     Data wystawienia: 07.12.2015

 

     Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów

     Opis przedmiotu zakupu: Badanie dokumentacji prototypów elementów systemu sterowania pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi z dyrektywą 94/9/WE (ATEX). Dokumentacja będąca przedmiotem oceny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

     Wymagania ogólne w stosunku do dostawcy: 

 • doświadczenie w zakresie budowy i certyfikacji urządzeń iskrobezpiecznych,
 • zobowiązanie się do zachowania poufności w zakresie przekazanej dokumentacji.

     Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

     Termin składania ofert: 14.12.2015

     Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

     Data wystawienia: 01.12.2015

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu

Badania laboratoryjne prototypów elementów systemu sterowania w zakresie odporności według norm EN 61000-4-x, w szczególności:

 • 61000-4-2,

 • 61000-4-3 (w zakresie min. do 2,7 GHz),

 • 61000-4-4,

 • 61000-4-5,

 • 61000-4-6,

 • 61000-4-8,

oraz pomiarami emisji zaburzeń elektromagnetycznych: przewodzonych (port zasilania) i promieniowanych (do 6 GHz):

 • 55016-2-1 emisja zaburzeń przewodzonych,

 • 55016-2-3 emisja zaburzeń promieniowanych (do 6GHz).

Sposób zlecenia i rozliczenia prac:

Zamówienie będzie obejmować ok. 100 osobogodzin badań laboratoryjnych oraz sporządzenie raportu podsumowującego uzyskane wyniki. Oferta powinna zawierać koszt jednej osobogodziny pracy Laboratorium, termin realizacji oraz potwierdzenie spełnienia „Wymagań ogólnych w stosunku do dostawcy”.

Wymagania ogólne w stosunku do dostawcy: 

 • Laboratorium posiadające akredytację potwierdzającą stosowanie metod badawczych zgodnie z normami przywołanymi powyżej,
 • Laboratorium posiadające doświadczenie w przeprowadzaniu badań urządzeń podlegających dyrektywie 94/9/WE (ATEX),
 • Laboratorium posiadające możliwości przeprowadzenia wszystkich badań w oparciu o własne zasoby.

Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający nie zezwala  na podzlecenie części lub całości badań ujętych w „Opisie przedmiotu zakupu”.

 

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna,
 • termin realizacji,
 • posiadane kompetencje.

 

Termin składania ofert:  14.12.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia:  01.12.2015

 
 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

     Opis przedmiotu zakupu:

     Badanie laboratoryjne prototypów elementów systemu sterowania pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi z dyrektywą 94/9/WE (ATEX).

 

     Sposób zlecenia i rozliczenia prac:

Zamówienie będzie obejmować ok. 100 osobogodzin badań laboratoryjnych, oceną zgodności wykonania urządzeń z dostarczoną dokumentacją oraz wydanie opinii w sprawie możliwości dopuszczania wyrobu do stosowania w zakładach górniczych.
Oferta powinna zawierać koszt jednej osobogodziny pracy Jednostki Certyfikującej, termin realizacji oraz potwierdzenie spełnienia „Wymagań ogólnych w stosunku do dostawcy”.

 

     Wymagania ogólne w stosunku do dostawcy: 

 • Jednostka Certyfikująca wyroby posiadająca akredytację potwierdzającą spełnienie wymagań norm: ISO/IEC 17065,
 • Jednostka Certyfikująca posiadająca możliwości przeprowadzenia wszystkich badań w oparciu o własne zasoby,
 • Jednostka Certyfikująca urządzenia na zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) z własnym zapleczem laboratoryjnym w tym zakresie. 

 

    Informacje dodatkowe: 

 • Zamawiający nie zezwala  na podzlecenie części lub całości badań ujętych w „Opisie przedmiotu zakupu”.

 

   

    Termin składania ofert:  14.12.2015

    Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

    Data wystawienia:  01.12.2015

 

  

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

     Opis przedmiotu zakupu:

     Badania laboratoryjne prototypów – badanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa

 

     Wymagania ogólne w stosunku do dostawcy: 

 • Jednostka Certyfikująca wyroby posiadająca akredytację potwierdzającą spełnienie wymagań norm: ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065,
 • Jednostka Certyfikująca urządzenia o określonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (min. SIL-2),
 • Jednostka Certyfikująca posiadająca możliwości przeprowadzenia wszystkich badań w oparciu o własne zasoby,
 • Jednostka Certyfikująca urządzenia na zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) z własnym zapleczem laboratoryjnym w tym zakresie.

 

     Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający nie zezwala  na podzlecenie części lub całości badań ujętych w „Opisie przedmiotu zakupu”,
 • Dokumentacja będąca przedmiotem badań do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

    Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna,
 • termin realizacji,
 • posiadane kompetencje.

 

    Termin składania ofert:  14.12.2015

    Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

    Data wystawienia:  26.11.2015

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

      Badania dokumentacji prototypów elementów systemu sterowania pod kątem zgodności z wymaganiami dla określenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa.

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna,
 • termin realizacji,
 • posiadane kompetencje.

    Wymagania ogólne w stosunku do dostawcy: 

biegła znajomość norm:

 • PN-EN 62061:2008/A1

  PN-EN 13849-1:2008

  PN-EN ISO 13849-2:2013-04

  PN-EN 61508-1:2010

  PN-EN 61508-2:2010

  PN-EN 61508-3:2010

  PN-EN 61508-4:2010

  PN-EN 61508-5:2010

  PN-EN 61508-6:2010

  PN-EN 61508-7:2010

 • doświadczenie w zakresie rozwiązań układowych pozwalających na określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa,
 • uczestnictwo (osobowe bądź instytucjonalne) w procesie certyfikacji urządzeń o określonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (min. SIL-2),
 • zobowiązanie się do zachowania poufności w zakresie przekazanej dokumentacji.

      Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający nie zezwala  na podzlecenie części lub całości badań ujętych w „Opisie przedmiotu zakupu”,
 • Dokumentacja będąca przedmiotem badań do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert:   03.12.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia:  26.11.2015

 

Purchaser: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Description of the object of purchase 

Inspection and testing prototype devices to confirm compliance with PROFIBUS and PROFIsafe.

Inspection and testing details:

PROFIBUS Slave

 •      DP Slave (intelligent standard slave)
 • DP-V1 - Slave
 • PROFIsafe V2 on PROFIBUS

Criteria: 

 •     minimum price  
 • time limit for Completion

Time limit for receipt of tenders: 03.12.2015

Please submit offers by e-mail  <oferty@mdj.pl>

Date of issue: 29.11.2015

 

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

Wykonanie obwodów drukowanych wg specyfikacji:

 • ilość typów obwodów                          - 2,
 • ilość sztuk w ramach danego typu       - 4,
 • ilość warstw                                       - 4,
 • wymiar (dotyczy wszystkich typów)     - 134mm x 167mm,
 • laminat                                              - FR-4,
 • grubość laminatu                                - 1,6mm,
 • grubość miedzi                                  - 35um,
 • soldermaska                                      - TAK, dwustronnie,
 • warstwa opisowa                                - TAK, dwustronnie,
 • testowanie                                         - TAK,
 • termin realizacji                                 - 5 dni roboczych,

 

Cena powinna zawierać koszty dokumentacji kliszowej oraz uruchomienia produkcji.

 

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna,
 • termin realizacji.

 

Termin składania ofert:  12.10.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia:  06.10.2015

 
 
 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

     1. Mostek laboratoryjny RLC HM8118 firmy HAMEG Instruments

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

Termin składania ofert:  17.08.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia:  11.08.2015

 

Purchaser: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Description of the object of purchase: 

IEC 61508 Development Process Templates (English version)

The templates should contain: 

-           functional safety management plan,

-           a set of Microsoft Word templates for common safety documents that are normally created during product development.  
            An SIL 3 compliant development process.

-           configuration management plan,

-           product safety requirements specification,

-           validation test plan,

-           system architecture design specification,

-           system FMEA,

-           software criticality analysis and HAZOP,

-           integration test plan,

-           fault insertion test plan,

-           safety manual, and

-           impact analysis.

Criteria: 

 • minimum price

Time limit for receipt of tenders: 17.08.2015

Please submit offers by e-mail <oferty@mdj.pl>

Date of issue: 13.08.2015

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

   1. ProfiShark 100M -  sumujacy TAP (Test Access Point) dla 10BaseT/100BaseTX firmy PROFITAP

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

Termin składania ofert:  14.08.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia:  10.08.2015

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

 1.  Subskrypcja Altium Designer na 12 miesięcy dla licencji jednostanowiskowej typu On-Demand.

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

Termin składania ofert: 13.07.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia: 09.07.2015

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:

  1. EWARM (standard) firmy IAR Systems - licencja jednostanowiskowa nieprzenośna (kompletne środowisko programistyczne dla rodziny procesorów ARM).
   
  2. EWARMFS-NW (standard) firmy IAR Systems- licencja sieciowa LAN (kompletne, certyfikowane w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego środowisko programistyczne dla rodziny procesorów ARM, uwzględniające       wymagania norm: IEC 61508, ISO 26262 oraz EN 50128).

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

Termin składania ofert: 17.06.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail <oferty@mdj.pl>

Data wystawienia: 15.06.2015

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu: Badanie dokumentacji modeli elementów systemu sterowania pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi z dyrektywą 94/9/WE (ATEX). Dokumentacja będąca przedmiotem oceny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Wymagania ogólne w stosunku do dostawcy: 

 • doświadczenie w zakresie budowy i certyfikacji urządzeń iskrobezpiecznych,
 • zobowiązanie się do zachowania poufności w zakresie przekazanej dokumentacji. 

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

Termin składania ofert: 17.06.2015

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 12.06.2015

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów
Opis przedmiotu zakupu:   
Analyzer serial interfaces.

Parameter

Minimum requirement

Input Channels                                               

15

Sample Rate                                                    

500 MS/s

Minimum Detectable Pulse Width

5 ns

Memory                                                            

20 kpts

Trigger                                                               

Edge, pattern, pulse width, pattern width. I2C, SPI, UART

Threshold                                                         

TTL, CMOS, user defined

User-defined Threshold Range                               

0–5 V

Threshold Accuracy

±200 mV

Maximum Survivable Input Voltage      

±40 VDC

Maximum Input Dynamic Range

40 Vp-p

Input Impedance

100 kΩ

Trigger Resolution

500 MS/s

Serial Interface analyzer

UART, SPI, I2C

UART speed

2 Mbit

SPI speed

5 Mbit

I2C speed

2 Mbit

Port                                                                     

USB 2.0, bus powered

Size                                                                      

max: 100 mm x 150 mm x 30 mm

 
Kryteria oceny ofert: minimum price, the possibility of finalizing the purchase before 28.11.2014

Termin składania ofert:    24.11.2014
Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl
Data wystawienia: 19.11.2014
 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu: 

 

S7300 PLC DP
Poz. Numer zamówienia Opis Ilość
1 6ES7315-2AH14-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 315-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP MASTER/SLAVE, 256 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC 2
2 6ES7953-8LJ30-0AA0 SIMATIC S7, KARTA PAMIĘCI MMC (MICRO MEMORY CARD) DLA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-300/C7/ET 200, 3.3V, PAMIĘĆ TYPU FLASH, 512 KB 2
 

 

 

S7300 PLC PN/DP
Poz. Numer zamówienia Opis Ilość
1 6ES7315-2EH14-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 315-2 PN/DP, INTERFEJSY: MPI/DP I ETHERNET/PROFINET (SWITCH 2 X RJ45), 384 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC 2
2 6ES7953-8LJ30-0AA0 SIMATIC S7, KARTA PAMIĘCI MMC (MICRO MEMORY CARD) DLA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-300/C7/ET 200, 3.3V, PAMIĘĆ TYPU FLASH, 512 KB 2

 

S7300 PLC Safety
Poz. Numer zamówienia Opis Ilość
1 6ES7315-2FJ14-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA FAIL-SAFE CPU 315F-2 PN/DP, INTERFEJSY: MPI/DP I ETHERNET/PROFINET (SWITCH 2 X RJ45), 512 KB PAMIĘCI WORK, FUNKCJE FAIL-SAFE WYMAGAJĄ PAKIETU S7 DISTRIBUTED SAFETY W WERSJI V5.4 LUB NOWSZEJ, WYMAGANA KARTA MMC 3
2 6ES7953-8LL31-0AA0 SIMATIC S7, KARTA PAMIĘCI MMC (MICRO MEMORY CARD) DLA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-300/C7/ET 200, 3.3V, PAMIĘĆ TYPU FLASH, 2 MB 3
3 6ES7390-1AE80-0AA0 SIMATIC S7-300, SZYNA MONTAŻOWA O DŁUGOŚCI L=480 MM 3
4 6ES7307-1EA01-0AA0 SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC / 5A 2
5 6ES7326-1BK02-0AB0 SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 24 WEJŚCIA DC 24V FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN 2
6 6ES7326-1RF01-0AB0 SIMATIC S7, DIGITAL INPUT SM 326, 8 DI; DC 24V, NAMUR, FAILSAFE NAMUR INPUTS FOR SIMATIC S7 F SYSTEMS, UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 X 40 PIN 2
7 6ES7326-2BF10-0AB0 SIMATIC S7, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 10 WYJŚĆ DC 24V/2A PP FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN 2
8 6ES7392-1AM00-0AA0 SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN 4
9 6ES7195-7KF00-0XA0 SIMATIC S7, SEPARATOR MODULE BETWEEN F- AND STANDARD MODULES WITH REDUNDANT ET200M INTERFACE MODULES USE ONLY WITH SEPARATOR BUS MODULE 2

 

ET200 safety DP
Poz. Numer zamówienia Opis Ilość
1 6ES7151-1BA02-0AB0 SIMATIC DP, MODUŁ INTERFEJSU IM151-1 HF DLA ET200S, MAKS. PACZKA DANYCH 244 BAJTY DLA WEJŚĆ I WYJŚĆ, MAKS.  63 MODUŁY W STACJI, INTERFEJS RS485 (DB9), TRYB IZOCHRONICZNY, OPAKOWANIE ZAWIERA TERMINATOR STACJI ET 200S 1
2 6ES7138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP, MODUŁ ZASILAJĄCY DLA ET 200S; ZASILANIE: 24V DC, DIAGNOSTYKA, 1 SZTUKA W OPAKOWANIU 1
3 6ES7138-4FA05-0AB0 SIMATIC DP,  ELECTRON. MODULE F. ET200S, 4/8 F-DI PROFISAFE, 24V DC, 30 MM WIDTH UP TO PL E (ISO13849), UP TO SIL3 (IEC 61508), ALSO USEABLE IN PROFINET- NETWORK WITH IM151-3 HF 1
4 6ES7138-4FB04-0AB0 SIMATIC DP,  ELECTRON. MODULE F. ET200S, 4 F-DO PROFISAFE, DC 24V/2A, 30 MM WIDTH UP TO PL E (ISO13849), UP TO SIL 3 (IEC 61508), ALSO USEABLE IN PROFINET- NETWORKS WITH IM151-3 HF 1
5 6ES7193-4CC20-0AA0 SIMATIC DP, MODUŁ TERMINALA TM-P15S23-A1 DLA ET 200S POD MODUŁY ZASILAJĄCE, SZEROKOŚĆ 15 MM, ZACISKI ŚRUBOWE 2X3 PODŁĄCZENIE DO SZYNY POMOCNICZEJ AUX, 1 SZTUKA W OPAKOWANIU 1
6 6ES7193-4CF40-0AA0 SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-E30S46-A1 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 30MM WIDE, SCREW-TYPE TERMINALS 4X6 TERMINAL CONNECTIONS WITH TERMINAL LEAD TO AUX1, AUX1 IN LINE, 2

 

ET200 safety PN
Poz. Numer zamówienia Opis Ilość
1 6ES7151-3BA23-0AB0 SIMATIC DP, MODUŁ INTERFEJSU IM 151-3 PN HF (HIGH FEATURE) DLA ET 200S, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (2 X RJ45), PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI DO 100 MBIT/S, MAKS. 63 MODUŁY W STACJI, MAKS. SZEROKOŚĆ STACJI 2M,  ZAWIERA TERMINATOR STACJI 1
2 6ES7138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP, MODUŁ ZASILAJĄCY DLA ET 200S; ZASILANIE: 24V DC, DIAGNOSTYKA, 1 SZTUKA W OPAKOWANIU 1
3 6ES7138-4FA05-0AB0 SIMATIC DP,  ELECTRON. MODULE F. ET200S, 4/8 F-DI PROFISAFE, 24V DC, 30 MM WIDTH UP TO PL E (ISO13849), UP TO SIL3 (IEC 61508), ALSO USEABLE IN PROFINET- NETWORK WITH IM151-3 HF 1
4 6ES7138-4FB04-0AB0 SIMATIC DP,  ELECTRON. MODULE F. ET200S, 4 F-DO PROFISAFE, DC 24V/2A, 30 MM WIDTH UP TO PL E (ISO13849), UP TO SIL 3 (IEC 61508), ALSO USEABLE IN PROFINET- NETWORKS WITH IM151-3 HF 1
5 6ES7193-4CC20-0AA0 SIMATIC DP, MODUŁ TERMINALA TM-P15S23-A1 DLA ET 200S POD MODUŁY ZASILAJĄCE, SZEROKOŚĆ 15 MM, ZACISKI ŚRUBOWE 2X3 PODŁĄCZENIE DO SZYNY POMOCNICZEJ AUX, 1 SZTUKA W OPAKOWANIU 1
6 6ES7193-4CF40-0AA0 SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-E30S46-A1 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 30MM WIDE, SCREW-TYPE TERMINALS 4X6 TERMINAL CONNECTIONS WITH TERMINAL LEAD TO AUX1, AUX1 IN LINE, 2

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

Termin składania ofert: 18.11.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 14.11.2014

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu: 

    1. J-Link EDU  - 3 szt.
    2. J-Link Base - 1 szt.
    3. TWR-LCD-RGB - 2 szt.
    4. TWR-LCDC-EPSON - 1 szt.
    5. FRDM-K64F - 5 szt.

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji

Termin składania ofert: 19.11.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 12.11.2014

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu: PROFISAFE-STARTERKIT V3.4 6ES7195-3BF02-0YA0 (FOR V1-MODE AND V2-MODE PROFISAFE-DEVICES)

Kryteria oceny ofert: cena minimalna
Termin składania ofert: 24.11.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 10.11.2014

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu: Firmware do obsługi standardu komunikacji PROFINET (stos PROFINET) zintegrowany ze środowiskiem projektowym dla: 

 • platformy sprzętowej firmy Freescale z rodziny ARM - Kinetis K6x Ethernet Crypto MCUs bez systemu operacyjnego,
 • platformy sprzętowej firmy Texas Instruments z rodziny ARM - AM335x Sitara z systemem operacyjnym Linux, 
 • w/w firmware powinien zapewniać pełną integrację stosu z biblioteką „ProfiSAFE driver for F-Slaves” firmy Siemens,
 • w/w firmware powinien umożliwić certyfikację urządzeń docelowych w zakresie kompatybilności ze standardem PROFINET,
 • kompletny kod źródłowy w/w stosu.

Wymagania ogólne w stosunku do dostawcy: 

 • znajomość standardu PROFINET na poziomie specyfikacji,
 • doświadczenie w implementacji oprogramowania do obsługi PROFINET - potwierdzone min. dwoma wdrożeniami w ostatnich trzech latach,
 • znajomość biblioteki ProfiSAFE driver for F-Slaves firmy Siemens potwierdzona przynajmniej jednym wdrożeniem,
 • znajomość standardów komunikacji przemysłowej,
 • doświadczenie w testowaniu protokołów komunikacyjnych.

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna
 • termin realizacji
 • zakres udzielonej licencji

Termin składania ofert: 14.11.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 07.11.2014

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów
Opis przedmiotu zakupu:    Oscyloskop o podanych niżej minimalnych wymaganiach:

Parametr Minimalne wymaganie
Pasmo 1 GHz
Kanały analogowe 4
Kanały cyfrowe 16
Pamięć 4 Mpts
Pamięć segmentowa 1000 segmentów, współpraca z funkcją detekcji i analizy podanych typów transmisji
Rozdzielczość pionowa 8 bitów dla prezentacji przebiegów analogowych, 12 bitów dla funkcji pomiarowych
Podstawa czasu Od 500 ps/działkę do 50 s/działkę, dokładność ±10 ppm.
Częstość odświeżania prezentacji przebiegu 1000000/s
Wyświetlacz 12 cali, rozdzielczość - 800 x 600
Generator przebiegów 2 kanały, min. 20 MHz  przebiegi funkcyjne oraz arbitralne (sinus, sin2, wykładniczy opadający/narastający, impulsowy, DC, szumowy, ECG, funkcja Gaussa), możliwość generacji sygnału na podstawie zarejestrowanego przebiegu  
Detekcja i analiza – typy transmisji I2C, SPI, UART, CAN, LIN, I2S, USB 2.0
Funkcje matematyczne FFT, operacje arytmetyczne
Funkcja woltomierza 3 cyfry, 100 pomiarów/s
Wyzwalanie Możliwość ustawienia obszaru dwuwymiarowego dla wyzwalania.
Wyzwalanie od : zbocza, szerokości impulsu, czasu narastania/opadania, podanego szablonu, wideo.
Sterowanie Pojemnościowy panel dotykowy, możliwość podłączenia myszki USB oraz klawiatury USB
Gwarancja 2 lata
Wymiary Max. 460 mm szerokość x Max. 300 mm wysokość x Max. 170 mm głębokość
Waga Max. 7 kg.
Kryteria oceny ofert: cena minimalna, możliwość finalizacji zakupu przed 07.11.2014

Termin składania ofert:    17.10.2014
Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl
Data wystawienia: 09.10.2014

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:   

Organizacja stoiska wystawienniczego na targach MINING TURKEY 2014  27-30,11.2014, które odbędą się na terenie państwa tureckiego w Istambule oraz zapewnienie pobytu uczestników targów reprezentujących Spółkę. Oferta powinna obejmować:

 • Powierzchnię stoiska wystawienniczego, minimum 9 metrów kwadratowych                                 
 • Zabudowę powierzchni stoiska obejmującej:
  • stół wraz z krzesłami (minimum 4 szt.)
  • ladę (1 szt.)
  • stojak na katalogi (1 szt.)
  • podłączenie prądu
  • oświetlenie
  • pomieszczenie gospodarcze
  • umieszczenie logo Spółki
 • Wpis Spółki do katalogu targowego
 • Zakwaterowanie w hotelu dla dwóch osób w okresie 26.11-01.12.2014
 • Transfer lotniskowy

 

Cena powinna zawierać wszelkie koszty uczestnictwa w targach MINING TURKEY 2014. 

Kryteria oceny ofert: 

 • cena minimalna

Termin składania ofert: 17.10.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 01.09.2014

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:   Zestaw uruchomieniowy dla VPC3+S zawierający min. 3 szt. układów VPC3+S, płytę uruchomieniową (m.in. z interfejsem światłowodowym), licencję na firmware obejmujący funkcjonalność V0, V1, V2.

Kryteria oceny ofert: cena minimalna
Termin składania ofert: 05.09.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 28.08.2014

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:
    1. Autodesk Product Design Suite Ultimate 2015 - pełna licencja jednostanowiskowa z roczną subskrypcją.
    2. Autodesk AutoCAD 2015 - pełna licencja jednostanowiskowa z roczną subskrypcją.
    3. Autodesk Inventor Professional 2015 - pełna licencja jednostanowiskowa z roczną subskrypcją. 

Kryteria oceny ofert: cena minimalna
Termin składania ofert: 21.07.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 10.07.2014

 

Zamawiający: MDJ Electronic Sp. z o.o. ul.Gliwicka 23343-190 Mikołów

Opis przedmiotu zakupu:
   Altium Designer 14 (licencja sieciowa jedno-stanowiskowa typu On-Demand), subskrypcja na aktualizacje przez 12 miesięcy

Kryteria oceny ofert: cena minimalna
Termin składania ofert: 04.07.2014

Oferty proszę składać na adres e-mail oferty@mdj.pl

Data wystawienia: 20.06.2014